فراز پردازشگران

طراحی و تولید نرم افزارهای سفارش مشتری

با توجه به سابقه چندین ساله این مجموعه در صنعت ، آماده طراحی و تولید نرم افزارهای سفارش مشتری هستیم. مشتریان مختلف شیوۀ کار و نیازهای گوناگونی دارند. ممکن است نوع کسب و کار یک مشتری، به حدی منحصر به فرد یا پیچیده باشد که نرم افزار مناسبی برای پاسخ به نیازهای آن در بازار