طراحی وب سایت باشگاه مشتریان

طراحی و پیاده سازی وب سایت باشگاه مشتریان مجتمع فولاد بناب ، بزرگترین فولاد خصوصی خاورمیانه . این سامانه به سفارش مشتری طراحی و سفارشی سازی شده است. در طراحی و تولید این سامانه از Microsoft ASP.NET MVC استفاده شده است.