سامانه ارزیابی آهن قراضه

خلاصه ای از امکانات این سامانه : ثبت تصاویر بار ، درجه کیفی ، ناخالصی و سایر اطلاعات توسط گوشی اندرویدی امکان تعریف چندین دپوی تخلیه قراضه امکان تعریف درجات ، عوامل افت ، محل تخلیه ، کد پیمانکاران ، شهرها ، کاربران با حق دسترسی مشخص امکان تایید درجات ثبت شده توسط ارزیاب ها